Stigting en Ontstaan

Die ontstaan van Harvester Kerk in Citrusdal is die gevolg van `n handjie vol gelowiges wat honger was vir geestelike hernuwing en gesoek het na geestelike leiding en rigting.  Hulle het later by Harvester International Ministries in Milnerton ingeskakel.  Die Kerk is te Citrusdal, Suid – Afrika gestig op 18 Januarie 1996 deur Dr. Andrè Pelser, `n hedendaagse apostel wat deur God geroep is om hervorming tot alle nasies te bring.  Vandag strek die invloed van hierdie gemeente na al die aangrensende dorpe, Clanwilliam, Vredendal en Lambertsbaai.

André Pelser onthou dat die ontstaan van die kerk hoofsaaklik die werk van goddelike ingryping was.  Die spesifieke aand het hy ‘n duursame jas van een van die persone gevat en vir haar gevra of sy dit gekoop het.  Sy het natuurlik “ja” geantwoord.  Daarna het hy ‘n uitnodiging gerig aan die toehoorders.  Wie sou bereid wees om die jas aan te trek en die prys daarvoor te betaal sodat God se werk in aanvang kan neem?  16 persone het die uitdaging aanvaar waaronder ‘n 12-jarige seun.  Sy rede?  God het sy vratjies genees die vorige keer toe dr. Andre daar was!!!

Jaco en Wanita van Staden was die eerste gestuurdes na die Harvester Reformational Church in Citrusdal.  Hulle opleiding het hulle voltooi by die “Life of Christ Bible Institute” vandag genoem “Miracle Bible College.”  Jaco, wat geseën is met ‘n uitsonderlike onderrig-gawe, het baie mense gehelp om geestelik te groei.  In die gemeente se tweede ontstaansjaar, het ‘n kerk ook op Porterville tot stand gekom.

In Junie 2000, het Jaco en Wanita gevoel dat hulle werk voltooi is.  Die tyd was ryp dat die kerk na die volgende fase moes beweeg.  Die Here het toe deur verskeie woord en profetiese inspraak vir Jan en Chantál geroep om die werk verder te neem.

Jan & Chantál oorsig

Jan en Chantál gee albei op ‘n baie jong ouderdom hulle harte vir die Here (onderskeidelik 13jr en 11jr oud) en voel ook in dieselfde tyd dat die Here hulle roep tot die voltydse bediening.  Sedertdien wy hulle hulleself vir die uitbouing van die koninkryk en om deur God gebruik te word. Roep uit volle bors, moet niks verswyg nie! Laat jou stem hoor, duidelik soos ’n ramshoring! Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. (Jes 58:1)

Jan matrikuleer in Pinetown 1988 waarna hy ‘n diensjaar voltooi in Lyndhurst Johannesburg by M28:19 Jeugspanne.  Hy begin sy studies in Aucklandpark by die A.G.S. Teologiese Kollege.  In hierdie tyd is hy betrokke as aspirant leraar in Krugersdorp Wes gemeente waar hy dan ook teen die voltooiing van sy studies gelegitimeer word tot die heeltydse bediening in die A.G.S. Kerk (1/90 – 5/93). Na sy studies skryf hy in by Rhema Bible Training centre vir voortgesette studies maar moet na ses maande sy studies staak toe hy die beroep na Brakpan Betésda gemeente neem. (06/93 – 10/97) In Brakpan het hy verskeie posisies beklee, Voorsitter Brakpan Kindersorg, Voorsitter Local Development Forum, hy begin ook ‘n gemeenskaps sentrum P.O.W.E.R. House vir jongmense.  In hierdie tyd raak Jan by Walk Thru the Bible betrokke en word opgelei as instrukteur vir die “Walk thru the OT en NT’ kursusse in Afrikaans en Engels asook Leadership, Teambuilding en Sharpening your people skills seminare.  Jan fokus egter op die Portrait of Marraige Seminaar en het dan ook sedertdien verskeie kursusse regoor die land aangebied.

In 1996 – 1997 breek daar herlewing uit in die gemeente in Brakpan.  Jan soek leiding en hoor van ‘n ‘Apostolic breakthough Conference’ wat deur Dr. André Pelser in Kaapstad gehou word.  Die Here praat met Jan tydens hierdie konferensie in ‘n droom oor die kerk en hoe die kerk behoort te funksioneer.  Hy voel ook dat die Here hom lei om ‘n nuwe soort gemeente in Stellenbosch te stig. Die woord word op verskeie wyses en verskillende persone bevestig waarop Jan & Chantál besluit om Kaap toe te trek.  Die geloofsstap sou beteken dat hulle nie net die A.G.S. Kerk moes bedank waar hulle in groot geword het nie, maar ook hulle werk moet bedank, huis verkoop, en trek sonder enige vaste betrekkings na die Kaap.

Jan en Chantál was onmiddellik aangetrek tot die bedieningstyl en werkswyse van die Harvester Kerk in Milnerton waarvan Dr. Pelser die stigter is. Op grond van duidelike inspraak dat die Here hom roep vanuit die AGS kerk, gaan sien Jan dr Isak Burger die President van die AGS kerk, en ontvang dan ook sy seën en goedkeuring.

In Desember 1997 begin Jan sy bediening by Harvester Milnerton Kaap.  Hy word later die Dekaan van die Life of Christ Bible Institute asook die administrateur van die kerk.  Toe daar ‘n vakature in Citrusdal kom en die Here lei dat dit Jan en Chantál moet wees wat moet kom was die inisiële reaksie negatief. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon; en jy sal in Babel aankom—dáár sal jy gered word, dáár sal die Here jou verlos uit die hand van jou vyande. (Micah 4:10) Toe hulle besef dat dit die Here is wat hulle stuur het hulle onmiddellik alles gelos en gekom.

In Citrusdal het die Here op meer as een manier hierdie skrif vervul en Jan en Chantál se bediening geseën.  Jan word in 2002 georden as apostel tot die Weskus met die mandaat om Reformasie te bring in die kerk van Jesus Christus maar spesifiek gerig tot Afrikaans sprekende mense.

Jan en Chantal spits hulle hoofsaaklik toe om verhoudings te herstel en gesond te hou.  Dit behels ‘n wye spektrum van verhoudings nl. tussen man en vrou; tussen ouer en kind, tussen kulturele groepe; tussen verskillende kerkgroepe, tussen werkgewers en werknemers en uiteindelik die belangrikste verhouding tussen mens en God.  Die Here gebruik Jan en Chantál om nuwe gemeentes te plant, en gesonde Leer te verkondig op ‘n praktiese en relevante wyse.  Hulle is mentors van die geloof vir diegene wat die Here tot hierdie liggaam toegvoeg het, en korrigeer en leer mense om in wasdom in Christus te groei.

Skype: janabrahamoosthuizen

jan@hrco.co.za

http://www.linkedin.com/profile/view?id=27664076&trk=tab_pro

https://twitter.com/JAOosthuizen