Al Harvester Kerk se aktiwiteite is gerig rondom:

DIE WOORD VAN GOD

Die Woord van God is die middelpunt, die kern riglyn vir alles wat ons doen. Ons verwys altyd na die Woord as basis vir hoekom ons doen wat ons doen. Die bywoon van die fondasieklas of Bybelskool is die begin van die reis vir mede- werkers in die gemeente.  Hier behandel ons die ses  fondasiestene waarvan Paulus praat in Hebreërs 6, asook ander belangrike koninkrykswaardes wat die Here ons geleer het.  (Klasse sal aangekondig word.) Wanneer u al die sessies voltooi het, kan u besluit of u ʼn medewerker wil word, waarop ons u sal help om u plek in dié deel van Christus se liggaam te vind.  Om ʼn reformerende gemeente te wees, wil ons nie net aanhou verander te wille van verandering nie, maar eerder toelaat dat Hy ons voortdurend verander na die standaard en riglyn van die Woord in alles wat ons doen as mens.

GEMEENSKAP

Bywoon van ‘n huiskerk.  Die ware gemeente kom hier bymekaar, leer hier om te funksioneer, te groei en sy of haar gawes te ontwikkel binne die raamwerk van gesonde verhoudings.  Dit is daarom vir ons baie belangrik dat hierdie byeenkomste getrou bygewoon word.  Maak vriende, kuier by mekaar.  Wees vrymoedig: In Christus is ons familie.  Kom praat gerus met my oor hoe u by ʼn huiskerk betrokke kan raak.  U kan nie werklik deel raak van enige gemeente deur net dienste te besoek nie. Jesus het ons deel van Sy liggaam gemaak. Ons bestaan net soos die dele in ‘n mens se liggaam vir die voordeel van die liggaam.

VERHOUDINGSHERVORMING

Nagmaal is vir ons die toonbeeld van Christus se versoeningswerk aan die kruis.  Dit is daarom vir ons belangrik dat ons versoening sal verkondig, en waar nodig, sal bewerkstellig tussen mense.  Daarom ons voortdurende fokus op die herstel van huwelike, families, rasse en arbeidsverhoudinge. Ons noem hierdie proses Verhoudingshervorming.  Ons bied van tyd tot tyd verskeie kursusse en seminare aan in die verband, en praat ook gereeld op Radio Namakwaland oor hoe om Gesonde Verhoudings te handhaaf.

GEBED

Gebed is fundamenteel vir die groei van elke gelowige asook vir die kerk, daarom is gebed vir ons ‘n hoë prioriteit. Ons is deurlopend besig met gebedsaksies vir die land, asook vir die dorp. U sal dus gereeld hoor van verskeie gebedsgeleenthede maak gebruik daarvan.  Persoonlike gebed is ook baie belangrik. Vasdae en deurnag gebedsaksies word deurlopend gehou. Elke laaste Vrydagaand van die maand bid die hele gemeente saam.