Bedrywighede

Harvester se aktiwiteite is gerig om:

Elke individu te lei tot ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God se wil en stem.

Dissipels te maak van elke volk en nasie en taal.

Uit te reik na die wees en die weduwee, die armes en stukkende gebroke mense in ons omgewing.

God se koninkryk en wil te vestig op aarde soos wat dit in die Hemel is.

ALMAL IS WELKOM!

Ons verwelkom mense van elke ras, en taal.  Alhoewel Afrikaans die hoofspreektaal is; word daar ook in Engels bedien soos die behoefte bepaal. We have translators available to translate Sunday services in English for people who do not understand Afrikaans, from time to time the Sermon is in English. 

Dresscode is Informal and Formal – Freedom of choice.  Ons glo dat ons elke dag vir die Here ons beste aantrek nie net in kleredrag nie, maar ook in innerlike hartsgesindheid.

Ons Sondagbyeenkomste word gekenmerk deur spontane profetiese tipe aanbidding wat God behaag. Almal is welkom om deel te neem en bydraes te lewer deur getuienis, sang, profesie, en dit wat tot opbouing is van die liggaam. Verder word daar ruimte gemak vir gebed, luister, belydenis, en uiteindelik die bediening van die Woord wat poog om prakties en relevant te wees om elke gelowige toe te rus vir hulle bediening en lewe in Christus.