Die Persoon en werk van die Heilige Gees

Buy now

Ons as kinders van God is kragteloos sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens en bediening.

“Die Heilige Gees is dié Jesus wat vandag in ons strate loop.” Soos Jesus verwerp en uiteindelik gekruisig is deur die kerk van Sy tyd, so word die Heilige Gees vandag weerstaan, geïgnoreer, misverstaan, en uitgesluit uit kerkwees deur sommige kerkleiers en kerklui. Hoeveel van wat ons mee besig is in die kerk, kan ons hoegenaamd doen as die Heilige Gees nie teenwoordig is en dit lewe en krag gee nie? Die Here is besig in ons land, en te midde van ʼn groot afval, is daar ʼn diep en verfrissende werk van die Heilige Gees onder gelowiges van alle kerke wat soek na meer. Die soektog na meer, kan egter lei na diep en gevaarlike slaggate van misleiding. Die Heilige Gees is die Gees van Christus, en openbaar en werk SY volheid in en deur ons om Sy getuies te wees tot ʼn gebroke, honger en verwarde wêreld.

Ek het Jesus ontmoet, wat nou?
Hoe hoor en onderskei ek God se stem?
As ek wedergebore is, is ek outomaties vervul met die Heilige Gees?
Wat is die doop met die Heilige Gees?
Wat gebeur met mense wat vervul word met die Heilige Gees?
Waarom is tale só belangrik?
Hoe ontvang ek die gawes van die Heilige Gees?
Hoe toets en beoordeel mens die gawes van die Heilige Gees?
Hoe wandel ek meer in die gees?

Praat saam