The Ministry of the Teacher

The purpose of every activity in this church is to help you grow your relationship with God and become more and more Christlike in behavior, values, mindsets and character. (Gal 4:19; Col. 1:28-29; Eph 4:13) To be Christ-like is our Creational Purpose, and in Him, we discover our life. (Col 3:2; Rom 8:29) When Christ ascended, He gave the fullness of Himself not into one person but appointed five gifts, to equip the saints into Godly Christlike Living. (Eph 4:11-16)

The teacher will equip you with the skills to love and understand God’s Word.  The entrance of God’s Word brings light, and a teacher helps you to apply God’s Word to daily circumstances and decisions. The teacher’s greatest desire is to see believers mature, no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting able to discern the truth, and share it accurately with others.

Passion for the Word and accurate Truth.

FRUIT: People understand the Word, no longer swayed by false doctrine and error

You will grow in grace of the teacher by participating in the following activities:

Enroll in MBC Bible school and complete the course.

Study every sermon and search the scriptures to test if is Biblical, Christ-centered and doctrinally accurate.

Read through the Bible and Journal what the Spirit reveals to you.

Buy A Study Bible, and Corcondance to Study the Word.

We primarily use the NKJV of the bible in corporate meetings, of die Ou Afrikaanse 1933 vertaling. But we encourage our members to read as many as possible translations of a scripture to get the fuller meaning.

Die Fondasie Kursus

Die Fondasie kursus is jou wegtrek plek as gelowige op jou geestelike pelgrimsreis met Jesus.  Daar is nog baie dinge wat ek hieroor wou sê, maar dit sal moeilik wees om te verduidelik, want julle is nie meer gewillig om te luister nie. 12As ’n mens kyk na die jare wat julle nou al in Christus glo, dan moes julle nou al vir ander kon leer. Maar dit het weer nodig geword om julle van nuuts af die eerste dinge uit die woord van God te leer. Julle het weer geword soos babatjies wat net melk kan drink en nie vaste kos kan eet nie. 13Iemand wat nog net melk drink, is soos ’n babatjie in die geloof. Hy ken nog nie die verskil tussen wat reg is en wat verkeerd is nie. 14Maar vaste kos is bedoel vir volwasse mense. Dit is hulle wat daarop gekonsentreer het en gewoond geword het om te kies wat reg is en te laat staan wat verkeerd is. Heb 5:11-14 Ek glo dat soos ek jy nie graag onder dieselfde kam geskeer wil word nie, as die mense met wie die Hebreers skrywer praat nie.  In Hoofstuk 6:1-2 noem die skrywer die 6 temas wat elke gelowige nie net moet ken nie, maar ook instaat moet wees om ander te leer. Laai die Fondasie Kursus hier af in PDF formaat.

Bybel Interpretasie

Die meeste kerke, en self valse leraars gebruik die Woord om hulle opinies en openbaringe te staaf.  Die Vaders van die Reformasie wou die Woord toeganklik maak vir elke mens om self te lees en te verstaan. Daarom die verskillende vertalings wat ons vandag het.  Die Woord is die Basis van alle leerstelling en gebruike in die Kerk. Sola Scriptura – Die Woord alleen! Elke gelowige moet dus leer om verantwoordelik met die Woord om te gaan. Sien die pdf om meer te leer oor Bybel Interpretasie.