Daar is ’n spreekwoord in Swahili wat sê: “Wanneer twee bulle baklei, is dit die gras wat daaronder ly.” Dit is algemeen bekend dat Sosialiste/Kommuniste nie werklik omgee vir arm mense nie, hulle is net in wese woedend teenoor rykes. Suiwer Kapitalisme verryk die individu ten koste van die geheel.  Ons land is verdeeld tussen die wat veg om hulle rykdom te behou, die ekonomie in stand te hou, terwyl ander uitroep vir verlossing van ‘n geskiedenis van uitsluiting, marginalisering en die sinkgat van armoede.

Die beste oplossing vir grondhervorming is nie “die beste plan” nie, maar is een waar swart en wit bymekaar kan kom met vergifnis en dienende harte om saam die oplossings te vind.

Wanneer ons hande vat, kan niemand vingers wys nie. Ons verskeie kulture is baie meer geïntegreerd as wat ons dink. Swart en bruin ma’s het baie wit kinders help grootmaak. Ons genetiese poel is so vermeng dat baie min Suid-Afrikaners daarop kan aanspraak maak dat hulle ‘n suiwer wit of swart ras is. Ons tale is deurweef met stukkies en brokkies van die ander. Ons oorspronklike inheemse kulture is verlore en word nog net in museums bewaar. Ons almal gaan elke dag winkel toe en ons koop dieselfde produkte. Ons is almal Suid-Afrikaners, inheems, uniek, ’n diverse Nasie met ’n spesiale boodskap van vrede en harmonie.

Ons almal soek mens-waardigheid, sosiale regverdigheid en waarheid. Ons land gaan gebuk en is besig om te sneuwel onder landswye korrupsie, leuens en bedrog van beide die regering en privaat sektor leierskap. Ons verklaar dit is genoeg!

’n Nuwe maatskaplike verbintenis (Social Covenant) moet gesluit word tussen die mense, die privaat en die staatsektor sodat die lewensomstandighede van alle Suid-Afrikaners verbeter kan word. Hierdie verbintenis kan net in die lokale gemeenskap op grondvlak geskep word waar leiers en mense nie meer oor mekaar praat nie maar met mekaar.  Om die Konstitusie te verander of nie, beleide te skryf, en druk op die regering toe te pas gaan nie harte verander nie. Ons benodig ‘n wesenlike harts-verandering waar boere en werkers, en gemeenskappe hulle harte na mekaar draai, en saam begin oplossings soek.  Hou op protesteer en baklei, en begin innoveer, skep en bou aan ‘n nuwe toekoms, waar armoede aangespreek word, en burgers in vrede met mekaar saamwoon.

Die enigste manier waarop hierdie LAND gaan oorleef, is om inklusief te dink, te praat, en te doen, om nie meer van hulle te praat nie, maar van ons.

Ons almal hunker na waardigheid, regverdigheid en vrede. Daar is geen waardigheid in korrupsie, bedrog, diefstal, leuens en oneerlikheid nie. Ware waardigheid is wanneer ons bou aan ’n beter toekoms vir almal, ook ons kinders. Daar is geen regverdigheid as net een groepering wen nie, en daar is geen vrede as ons nie almal deel is van die oplossing nie.

Ons kan ’n nuwe nasie word deur saam te werk, saam te bou en saam te regeer. As Rwanda na die ergste volksmoord in menseheugenis as ’n nasie kan opstaan deur saam te werk, hande te vat, korrupsie uit te wis en geregtigheid na te streef, kan ons verseker ook.

Ons demokrasie is in sy onstuimige tienerjare. As ons egter by die waardes hou wat ons voorgeslagte en verskeie leiers, asook Madiba nagestreef het, sal ons ontwikkel tot ’n volwasse, jong verenigde nasie wat die wêreld in die oë kan kyk.

Eendrag Maak Mag.

Ontplooing van God se Vredesmag in Suid Afrika. 

Soek die vrede van die Stad (Jer 29:7) Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.
(Jak 3:17-18)
As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek. (Luk 19:41-42) die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen. (Rom 16:20)
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. (Mat 5:9)
en jy sal genoem word: Herbouer van gebreekte mure, (Isa 58:12)
WAAK & BOU: Van die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies vashou. (Neh 4:17)
Plan van Aksie:
1) Bid vir ons land. Bid vir ons vyande. Bid vir die nood. Kry persoonlike Woord vd Here
2) Hou weekliks ‘n vredegesprek met iemand. Maak kontak. Eet iets saam. Leer iemand ken. Maak nuwe vriende. Bou verhoudings.
3) Skep pro-aktiewe probleem-oplossende inisiatiewe. Innoveer, ‘reimagine’, wees kreatief en skeppend. “Use what you got” Vind maniere om jou geloof prakties te leef vir die voordeel van ander.
_‘n Harvester is ‘n Vredesagent! _

Praat saam