LIEFDE, LIEFDE, LIEFDE
Ons het die Here lief met ons hele hart, siel, krag en verstand.
Mekaar liefhê: (Joh 13:34-35; 15:12-14; Jam 2:8)
God liefhê: (Mat 22:37; Mar 12:30; Luk 10:27)
SY LIEFDE grondves al die ander vrug van die Gees.

Iemand wat nie liefde het nie, was nog nie by Jesus nie.

LEEF VANUIT SY GEREGTIGHEID
Ons moet dit eerstens soek. (Mat 6:33)
Vrug en bewys dat ons reg is: Vrede en Vreugde in die Heilige Gees. (Rom 14:17)
Is ‘n geskenk (Rom 5:17)
Wat ons aanneem (Joh 1:12)

Leef en doen reg. God se reg!

INKLUSIEF, ALMAL NEEM DEEL
Jesus se hele bediening was inklusief. “Almal wat moeg en oorlaai is” Mat 11:28 Almal was uiteindelik genooi na die bruilof. Mat 22 elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word Acts 2:21 God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 1 Tim 2:4 Dit beteken: Almal neem deel! Ons doen alles saam!

Jy is of besig om iemand te dissipel, of word deur iemand dissipel. Jy of lei ‘n bediening, of jy ondersteun ‘n bediening.

No, Spectators.

GEESTELIKE SPIRITUALITEIT
Ons is gevul met die Heilige Gees Eph 5:18; en ons begeer die gawes van die Gees 1Cor 14:2-3 om mense te bedien en te help. Mense soek om geestelik versterk te word Acts 14:22;15:32; 15:41; 18:23 Ons is in wese geestelike mense 1 Cor 2:14 besig met geestelike aktiwiteite, geestelik verbind aan mekaar.

God is Gees, en moet in Gees en in Waarheid aanbid word.

Bid gereeld in Tale.
Bedien en opereer in die Gawes vd Gees.
Dryf duiwels uit.
Maak siekes gesond.
“Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom.: Acts 10:38

Praat saam