Leer om te haat wat Hy haat.

1) ONVRUGBAARHEID.
Vervloek die vyeboom. Mark 11:14 “Let no one eat fruit from you ever again.”
Gen 1:28 Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it;
Mat 25:14-30 gelykenis vd talente
Luk 19:11-28 gelykenis vd ponde
“Ons mense moet leer om nie onproduktief te leef nie. Hulle moet uitmunt in goeie dade om in ander se behoeftes te voorsien.” Tit 3:14‬ ‭NLV‬‬

Eccl 2:17-18 toiling and leaving it to a fool is vanity.

Theft is akin to murder. The difference is a matter of degree, not type. Exodus (22: 1) reads: “There’s a thief who’s stealing your possessions and while he’s stealing your possessions you discover him and you hit him and you kill him.” Is this murder? No. God says: “If the thief be discovered breaking in and he is struck and dies there is no blood guilt.” (Exodus 22: 2). Killing a thief in the act of committing a crime is an act of self-defense. Both theft and murder involve the stealing of life. If you shoot someone for trying to steal your stereo, you are not just trying to save your stereo. You are actually trying to save part of your life. (Daniel Lapin – Business secrets from the Bible)

2) KINDERS SKADE BRING.
Luk 17:1-3 It would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones.
Luk 18:16 hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.
Mark 10:15 Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
Lukas 9:46-48 grootse in die koninkryk is soos ‘n kind

3) SKEINHEILIGHEID.
Mat 23:13-36; Luk 11:45-54 Woe to the Scribes and Pharisees
Mat 23:28 Huigelaar, vals, skeinheilig Luk 12:1 Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is hulle huigelary.
Valse geregtigheid vd mens. Ander beskuldig maar self sondig.
Valse heiligheid, vertoon, soek aansien vd mense, met geen hart vir die Here.
Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Mt. 7:5
Huigelaars! Julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie?” Lk. 12:56
Julle huigelaars! Maak elkeen van julle nie op die sabbatdag sy bees of sy donkie van die krip los en lei hom weg om hom te laat suip nie? Lk. 13:15)
Huigelaars! Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het: “Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie.” Mt. 15:7;
Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder dié wat wel wil ingaan. Mt. 23:14–15, 25, 29
Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is. So is julle ook: van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet.” Mat 23:27-28
“As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Mat 6:2

4) HANDELDRYF MET DIE WAT HEILIG IS.
Joh 2:13-19 “Do not make My Father’s house a house of merchandise!” Moenie van die kerk ‘n besigheid maak nie. Die kerk is ‘n geestelike instansie. ‘n plek van gebed. Wanneer Jesus die sweep uithaal, is Hy eintlik besig om die fondasie van die hele Godsdienstige struktuur te laat kantel. Daarom hulle vraag: Wie gee jou die outoriteit om ons aan te spreek? Godsdiens is gevaarlik. Valse godsdiens is die draaklam waarna verwys word in Rev 13:11-15. EN uit die aarde het ek ’n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ’n lam en het gepraat soos ’n draak. v11
Annaneas & Saffíra lieg vir die Heilige Gees. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Acts 5:1-12
Simon probeer die gawe van die Gees koop. Acts 8:17-25

Praat saam