Geloof sy die Here!

Dag na dag dra Hy ons!

God is ons hulp!

(Ps 68:20)

Carpe diem is ’n Latynse gesegde wat gewoonlik met “Gryp die dag ” vertaal word. Dit kom uit Boek 1 van die Romeinse digter, Horatius, se werk, Odes (23 v.C.).

In Horatius se werk is die frase deel van die langer “carpe diem, quam minimum credula postero”, wat vertaal kan word as: “Gryp die dag, maar vertrou baie min op môre (die toekoms).” Volgens die ode is die toekoms onvoorspelbaar en toekomstige gebeure moenie aan toeval oorgelaat word nie. Mens moet eerder vandag alles in jou vermoë doen om die toekoms beter te maak. Hierdie frase word gewoonlik verstaan vanuit Horatius se Epikuriese agtergrond. Carpe diem, soos Horatius dit gebruik het, beteken nie dat die toekoms geïgnoreer moet word nie, maar eerder dat mens nie net moet aanvaar dat dinge in die toekoms vir jou sal uitwerk nie. Mens moet vandag reeds optree met die toekoms in gedagte.

“Onthou, jy is sterflik, so gryp die dag.”

“geniet die oomblik”

“geniet, gryp, gebruik, maak gebruik van”

Hebreeus: Die frase  ואם לא עכשיו, אימתי “En indien nie nou nie, wanneer dan?” (Pirkei Avoth 1:14)

In die fliek, Dead Poets Society wat in 1989 vrygestel is, maak die Engelse onderwyser John Keating, vertolk deur Robin Williams, die beroemde opmerking: “Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.” Die Amerikaanse film-instituut het hierdie opmerking later as die 95ste grootste aanhaling uit ’n fliek beskryf. Die televisiereeks, Community, het later jare met die fliek gespot deur ’n karakter, professor Whitman, te skep. Die komiese eksentrieke weergawe van Williams se karakter het “Carpe diem” as sy lewensfilosofie gebruik.

Die vermoë om musiek en flieks vinnig vorentoe te speel, laat ons dink dat ons die vervelige of moeilike dele van ons lewens ook kan “fast-forward”. Maar ons kan nie.

Joan Chittister het eenkeer gesê: “Alledaagsheid, roetine, eentonigheid maak die hart vry om op belangriker dinge te fokus.”

As mens swaarkry, begin mens outomaties fokus op een dag op ’n slag.

“Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg” (Matt 6:34).

“Moet julle dan nie vandag al oor môre se probleme kwel nie. As môre gekom het, kan julle daaroor dink. Elke dag het genoeg van sy eie probleme” (Matt 6:34). Die Lewende Bybel

In die alledaagsheid van ons lewens ontmoet die heilige en die gewone. Roem kruis met ondergang. Gewydheid ontmoet roetine. Die lewenslange reis na die hemel bestaan dikwels uit gewone dae waarop ons net ons werk doen en God dien so goed as wat ons kan.

Eksodus 16:4: Manna elke dag

“Gee ons vandag ons daaglikse brood” (Luk 11:3).

“Die manier waarop ons ons dae deurbring, is natuurlik ook die manier waarop ons ons lewens deurbring.”

Gandhi, die Indiese filosoof, kulturele hervormer en geestelike leier, was reg toe hy gesê het: “Daar is meer aan die lewe as om dit bloot te versnel.”

Die Here se genade “is elke môre nuut” (Klaagl. 3: 23, NIV).

Die menswording van God help ons om na te dink oor die mite dat ons meer nodig het. Toe God mens geword het, het elke gewone mens se lewe heilige waarde gekry. Die feit dat God mens geword en die grootste deel van Sy lewe as ’n onbekende skrynwerker op ’n klein dorpie, Nasaret, deurgebring het, gee ons perspektief. Deur Sy menswording het ons geleer dat elke lewe waarde en betekenis het; elke gewone lewe maak saak. Die geheimenis van die menswording help ons onthou dat ’n gewone lewe inderwaarheid werd is om geleef te word. Anders sou God ’n ander lewe, ’n ander dorp en dalk ’n meer “relevante” tyd – soos vandag – gekies het.

STERF DAAGLIKS

Die lewe van oorvloed is nie gebaseer op posisie en aansien nie. Dis nie op die heldhaftige en epiese gegrond nie. Die lewe van oorvloed is ’n gewone lewe wat verander word deur die krag van God deur Jesus Christus wat in ons woon. Hy sê dat dit ’n daaglikse taak is om Hom te volg, net soos Sy kruis daagliks gedra moet word (Luk 9:23, NIV). Ons is self ons grootste vyand. Die lewe word makliker wanneer ons kies om daagliks te sterf en voort te gaan om presies te doen wat Hy sê. Dit is ons redelike diens (Rom 12:1). Ons beskou onsself as dood (Rom 6:11) en lewe om te sien hoe Christus daagliks in ons opgewek word (Fil 3:10).

DAAGLIKSE KERK

Hulle het voortgegaan om daagliks in die tempel te vergader. Hulle het met blye en opregte harte by hul huise brood gebreek terwyl hulle God loof en die guns van alle mense geniet. En die Here het daagliks mense wat gered is by hulle getalle gevoeg (Hand 2: 46-47, NIV; 2 Kor 11:28; Hand 19:9; Luk 19:47; Hand 16:5). Brother Lawrence het gesê: “I believe in the . . . communion of saints”. Met sosiale media, die internet, mobiele toepassings en daaglikse radioprogramme vergader en ontmoet ons as kerk elke dag. Daar is soveel beskerming en sekuriteit wanneer ons noue bande hou met die liggaam van Christus (Ef 4:16). Dit verskaf voedingstowwe en groeikrag aan al die dele.

DAAGLIKSE LOFPRYSING

Die psalmdigter het onomwonde gesê: “Seven times a day I praise You” (Ps 119:164, NIV). “Dan sal ek u Naam altyd besing en dag na dag my geloftes betaal” (Ps 61:9). “Praise is part of our ordinary daily routine, altering our focus to remain constantly on God” (Heb 12:2). Lofprysing fokus nie ons aandag op wat gebeur het nie, maar op wat nie gebeur het nie. Dit help ons om fokus te behou en ’n goddelike uitkyk op die lewe te hê. Lofprysing en danksegging hou ons nederig en hou ons gemoed en houding op die goddelike gefokus.

BID DAAGLIKS

Oefen daagliks in God – geen lam geestelike spiere nie, asseblief! Sessies in die gim is nuttig, maar ’n gedissiplineerde lewe in God is beter, want dit maak jou fiks vir vandag en vir altyd.  Jy kan dit maar glo. Neem dit ter harte. Dis waarom ons ons so totaal oorgee aan hierdie missie. Ons maak staat op die lewende God, Redder van alle mans en vroue, veral gelowiges (1 Tim. 4: 8). In die katolieke ortodokse geloof is die tradisionele vasgestelde bidtyd 6:00 vm., 9:00 vm., 12:00, 3:00 nm., 6:00 nm., 9:00 nm. en middernag. Dit beteken daar is altyd mense wat oral in die wêreld op die dieselfde tyd bid. Jesus het elke dag gebid en tyd gemaak om Homself af te sonder vir gebed en bepeinsing.

DAAGLIKSE WONDERWERKE

Dr Brain Adams glo dat mens elke dag wonderwerke moet verwag. Mens moet ’n verwagting hê dat jy elke dag sal sien hoe God op bonatuurlike wyse werk en sorg dat jy reg dink, praat en lewe! God bevestig nie die persoon nie, Hy bevestig Sy Woord. Die woord van ons getuienis. Deur die boodskap van redding te verklaar, word geloof by mense gewek dat hulle gered kan word. Net so wek die verklaring dat God kan genees, geloof om genesing te verwag. Geloof dat tekens en wonders jou volg.

Markus 16:20 – “Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het.”

Handelinge 4:29-30 – “Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.”

Hebreërs 2:4 – “Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos Hy dit toebedeel het volgens sy wil.”

Jy kan nie teoretiseer oor die werk van die bonatuurlike nie. As jy dit nog nooit gedoen het nie, het jy geen reg om selfs net ’n mening daaroor uit te spreek nie.

Die koninkryk is nie net in woorde nie, maar in krag (1 Kor. 4:20). “Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God” (1 Kor 2:4-5).

DAAGLIKSE WERK

“Ek het my kennis by Hom gekry, ek was elke dag sy vreugde; die hele tyd het ek dit by Hom geniet” (Spr 8:30). “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matt 5:16). “Do all to the Glory of God” (1 Cor 10:31, ESV). Brother Lawrence het gesê: “Beoefen die teenwoordigheid van God” – “Omdat hy altyd gelei is deur liefde, sonder selfsugtige standpunte; en omdat hy besluit het om God se liefde die basis van elke aksie te maak, het hy redes gevind om baie tevrede te wees met sy metode. Hy was bly wanneer hy ’n stokkie van die grond kon optel uit liefde vir GOD, en om net Hom te soek en niks anders nie, nie eens Sy gawes nie.”

Wanneer liefde ons daaglikse werk motiveer, word ons werk ’n getuienis van Sy liefde!

GEE DAAGLIKS (DIEN)

Want hulle weduwees is in die daaglikse versorging afgeskeep (Hand 6:1). Dit beteken die kerk was aktief betrokke om daagliks aan die armes te gee. Dit is waarom diakens gekies is om by die tafels te bedien (Hand 6). Om te gee en maniere te vind om te dien is die hart en kern van ’n koninkrykslewe. Jesus het gekom om te dien (Fil 2:1-5). Dit is dade van liefde wanneer ons ander dien en klein, alledaagse dingetjies vir hulle doen (Joh 13:5).

DAAGLIKSE RUS

“Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan . . .” (Heb 4:11). Met ander woorde: Maak werk daarvan om rus te vind. Dit beteken ook om te lewe sonder enige griewe. Die Bybel eis dat ons mekaar aanmoedig om in vrede te lewe sodat sonde nie in ons lewe ’n houvas kry en ons lewe voor God belemmer nie. “Daarom is daar nou vrede tussen ons en God . . .” (Rom 5:1). “Beywer julle vir vrede met alle mense” (Heb 12:14). Let op na die klem op “daagliks” en “vandag” in die volgende teksverse: “Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle ’n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. 13 Maar solank daar nog ’n ‘vandag’ is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van sonde verhard word nie. 14 Ons behou deel aan Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. 15 Daarom word daar gesê: ‘Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het nie’”  (Heb 3:12–15).

DAAGLIKSE STUDIE

“Die mense daar was ontvankliker as dié in Tessalonika. Hulle met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die Skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê” (Hand 17:11). Beplan jou dag; maak tyd vir die Woord. Persoonlike Bybelstudie is die grondslag van ’n  geestelike oefenprogram. Jy kan slegs geestelik groei na die mate waartoe jou begrip deur die Woord, gelei deur die Gees, belig word. Dis boonop noodsaaklik dat die Woord die eerste plek in jou gedagtes beklee, want so leer jy om jou gedagtes en emosies op die Woord te baseer. Wanneer jy voor ’n krisis te staan kom, gaan heel eerste na die Woord! Nog voordat jy die probleem ontleed en konfronteer! Wanneer ons die lewe in die gesig staar en daarmee gekonfronteer word, moet ons instinktief heel eerste na die Woord draai.

Gryp Christus, ons hoop op die heerlikheid en kyk hoe Hy Homself deur ons lewe manifesteer!

Sommige van die notas kom uit: The Jesus Life: Eight Ways to Recover Authentic Christianity deur Stephen W. Smith.

The Jesus Life: Eight Ways to Recover Authentic Christianity
by Stephen W. Smith
Link: http://a.co/hFnU6nA

Praat saam