Wat is die seën van die Here?

 1. Vrugbaarheid & Vermenigvuldiging
  Gen 1:28; Gen 17:8
 2. Grondgebied
  Ge 17:8; Ge 12:7; 26:3; Dt 1:8; 4:40; 11:8-12
 3. Gesondheid en ‘n lang lewe
  Ex 23:25-26; Ex 15:26; Dt 7:15
 4. Vrede, oorwinning oor jou vyande
  Dt 28:7; Ps 29:11
 5. Generasie van seën
  Isa 61:9; 65:17-25; Eze 34:25-31

Ons het al hierdie seën IN Christus Jesus ontvang.
Eph 1:3;

Om reg te leef, in eerbied, nederigheid, waarheid en opregtheid is ‘n seën. Seën is nie ekstern nie, dit is intern. Dit is wie ons is. Ons is geskape om ‘n seën te wees. Boosheid, leuens, afguns, jaloesie, woede, bitterheid dui op die afwesigheid van die seën van die Here.

Hoe bly ek geseënd?

Voorwaardes vir die seën vd Here
♦ Die vrees vd Here
Jer 32:40; Dt 6:1-3; 10:12-20; Ecc 12:13; Isa 50:10
♦ Gehoorsaamheid
Dt 11:26-28; Dt 28:1-14; 30:15-20
♦ Bly in die Familie
Gal 3:16; Ac 3:25-26; Gal 3:29
♦ Spreek die seën van die Here (Seëngroet)
(2 Cor. 13:14; Eph. 6:23, 24; 2 Thess. 3:16, 18; Heb. 13:20, 21; 1 Pet. 5:10, 11)
♦ Geseënd in swaarkry
Mt 5:3–11
♦ Om te seën is ‘n vorm van lofprysing
(Ge 24:48; 1 Ki 10:9; Job 1:20–21; Ps 26:12; 96:2; 103:1–2, 20–22; Ne 9:5; Lu 1:68; 24:53; 1 Co 14:16).
♦ God seën die wat jou seën Ge 12:3; 27:29
♦ Ek gaan u nie los totdat U my seën nie Ge 32:28–29
♦ Help die in nood, armoede De 14:29; 23:20; Ps 41:1–2; Pr 11:26; Lu 14:13–14
♦ Medelye 1 Sa 23:21; 2 Sa 2:5
♦ Mediteer God se Woord Jos 1:8; Ps 1:2–3
♦ Vind jou beskerming veiligheid, rus, huis in die Here Ps 2:12
♦ Rein van hande en suiwer van hart Ps 24:3–5
♦ Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel Ps 40:4; 84:12; Pr 16:20; Je 17:7 (cf. Jn 20:29)
♦ Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. Ps 106:3; Pr 3:33; Isa 56:1–2
♦ Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, Bet. wat ’n groot welbehae in sy gebooie het. Ps 112:1–2
♦ WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Ps 119:1–2
♦ Gelukkig is die mens wat na my luister Pr 8:34
♦ Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee. Pr 22:9
♦ Maar met die wat onpartydig straf, gaan dit goed; en oor hulle kom die seën van voorspoed Pr 24:25
♦ Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die Here van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie. Mal 3:10
♦ Saligheid in swaarkry Mt 5:3–11
♦ En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie. Mt 11:6
♦ En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. Lu 1:45
♦ Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Lu 12:37–38, 43; Re 16:15. Jn 20:29
♦ Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ac 20:35
♦ Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. Jam 1:12
♦ ons reken hulle geluksalig wat lydsaamheid verdra.Jam 5:11
♦ Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe1 Pe 3:9
♦ Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. 1 Pe 3:14; 4:14

Praat saam