Ek onthou een aand in Uganda, hoe ek met hierdie vraag geworstel het, en die Heilige Gees my in my bed kom bedien het 3uur in die nag: 4My boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het. 5Dit het ek gedoen sodat julle geloof nie sou berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God.1 Cor 2:4-5 Vir ons geloof om reg geaktiveer te word, het ons nodig om die krag van God te sien. Want dit is deur Sy krag dat ons geregtig word, dit is deur Sy krag dat Hy ons heilig, dit is deur Sy krag dat ons met vrymoedigheid voor die troon van God kan staan! Dit is die heerlikheid van kindskap: 12“Ek verseker julle, wie aanhou om in My te glo, sal ook die werke doen wat Ek doen; hy sal selfs nog groter dinge as dit doen omdat Ek na die Vader toe op pad is. 13Wat julle ook al sou vra in my Naam, dit sal Ek doen sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik sal word. 14As julle enigiets in my Naam vra, sal Ek dit beslis doen.” (Joh 14:12-14) 17Hierdie is die wondertekens wat dié sal beleef wat glo: Hulle sal duiwels in my Naam uitdryf, en hulle sal in nuwe tale praat. 18Hulle sal slange ongedeerd kan hanteer en as hulle iets giftigs drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en hulle sal gesond word.” (Mark 16:17-18)

Is dit God se wil om jou te genees?

Dit is ‘n vreemde vraag. Die woord ‘wil’ bestaan nie in die Hebreeuse taal nie, iemand begeer iets, is hoe die Bybel dit sou verstaan. Sou jy dieselfde vraag vir die ouers vra, is dit julle wil en begeerte om julle kind gesond te sien? Natuurlik sou die ouers Ja antwoord, watter ouer wil nie sy of haar knd gesond sien nie? Net so is dit God die Vader se begeerte om sy skepping gesond te sien!! Dit is immers hoekom Jesus gekom het, vlees geword het, gesterf het, opgestaan het uit die dood! Dit is alles deel van God se genesing oplossing! Jesus is God se genesingsplan! Dit is egter ‘n kritiese vraag, want as dit God se wil is dat jy siek is, dan is dit tog nutteloos om te bid vir genesing? Aan die ander kant, as dit God se hart, wil en begeerte is om te genees, kan ons altyd met geloofsekerheid bid. God se hart is altyd genesing!! Punt!! HOE God genees is egter die groot raaisel. Want God se hart vir genesing is nie net die wegneem van ‘n fisiese krankheid nie. Vir Hom is genesing dat ons volkome herstel sal wees volgens Sy skeppingsdoel – volwasse soos Jesus. Genees na Gees, emosies, denke, gedrag, verbintenis, eie-ek, en uiteindelik liggaamlik! Therapeo: Die woord hou verband met vrede, God se holistiese vrede. Versorging, rehabilitasie, herstel. Hier is ‘n tydperk verbonde. (Matt. 4:24; 12:10; Mark 1:34; Luke 6:7; 10:9)Iaomai: Onmiddelik genesing. Om fisies te herstel en gesond te maak. (Luke 5:17; 6:19; 9:2, 11, 42; 14:4; 22:51; John 4:47; Acts 10:38; 28:8) Sozo: Redding, intervensie, ingryping, verlossing, vrymaking. (Matt. 9:21, 22; Mark 3:4; 5:23, 28, 34; 6:56; 10:52; Luke 6:9; 8:36, 48, 50; 17:19; 18:42; John 11:12)Diorthosis: Om te hervorm, korrigeer, herstel. (Heb 9:10; 2 Tim 3:16) Kartharizo: Te reining, skoon te maak, verwyder die stigma. Hy het die melaatse gereinig. (Matt. 8:2, 3; 23:25; Luke 4:27; 5:12, 13; 7:22; 11:39; 17:14, 17) Jesus se genesings was altyd daarop gerig om die sieke te versoen met sy of haar mense. Bv. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het.

Mense kom tot die geloof, wanneer hulle God se krag geopenbaar sien:

Hy het sy Goddelike heerlikheid op só ’n manier sigbaar gemaak, en sy dissipels het in Hom begin glo. John 2:11.Hy en sy hele huishouding het toe begin glo. John 4:53.14Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: “Hierdie man is regtig die profeet, die Een wat na die wêreld toe sou kom.” Jn 6:14.45Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het in Hom begin glo. John 11:45Uiteindelik, is dit belangrik dat ons leer om te glo, sonder om eers te sien. (Heb 11:1) Maar wanneer dit kom, by ons eerste sien. Dan is dit belangrik dat God wat Gees is, bonatuurlik is, en almagtig is Sy heerlikheid in krag openbaar. (1 Cor 4:20)

Ons vlees is die versperring.

Jesus het die voorhangsel voor die Heiligdom, verwyder deur te sterf aan ‘n kruis. (Heb. 10:20) Vrees, vertwyfeling, angs, is werke van die vlees. Ons is saam met Christus gekruisig, en leef nie meer nie. Ons het dan ook saam met Hom opgestaan! Die vlees se frekwensie is, ambisie, trots, eie-ek, aansien. Die gees se frekwensie is: Kindness, Thankfulness and compassion. Hierdie opstanding in die Gees word elke dag gedemonstreer in die liefde wat God in ons harte werk vir mense. Vriendelikheid, geneentheid, welwillendheid, goedheid. Deernis, sagtheid, omgee. Dankbaarheid, nederigheid.

Genesings waarvan mense genees is in ons gemeente: Baarmoeder komplikasies; gloukoom, galstene, katarak, allergieë; kanker, voet besering, geskeurde spier, ribspier, karpale tonnel sindroom, borskanker, hoofpyne, verkalking, gebreekte voet, oor ontsteking, suising, pitsweer, sinus, kolon.  

Praat saam