Ek glo die manier van kommunikeer is van aangesig tot aangesig. Tog probeer ons om hierdie antieke manier, wat reeds so suksesvol bewys is, met tegnologie en sosiale media te vervang. En al wat ons daardeur regkry, is om van ander afgesny te word. Eis weer jou diepste konneksie met God, familie en vriende op – en ontmoet van aangesig tot aangesig.

‘n versoek wat van aangesig tot aangesig gerig word, is 34 keer meer suksesvol as ‘n e-pos. In navorsing Mahdi Roghanizad van die Western university gedoen het en wat onlangs in die Journal of Experimental Social Psychology gepubliseer is, het ons bevind dat mense hul oorredingsvermoë in teks-gebaseerde kommunikasie oorskat. Daarteenoor onderskat hulle die krag van hul oorredingsvermoë in situasies waar hulle direk kommunikeer. In een ondersoek moes 45 deelnemers 450 vreemdelinge (10 vreemdelinge elk) vra om ‘n kort meningspeiling te voltooi. AI die deelnemers het presies dieselfde versoek volgens presies dieselfde voorskrifte gerig; maar, die een helfte van die deelnemers het die versoek per e-pos gerig en die ander helfte het dit van aangesig tot aangesig gedoen. Ons het bevind dat mense baie meer gewillig was om ‘n meningspeiling te voltooi wanneer hulle persoonlik gevra word, as wanneer die versoek per e-pos gerig word. Hierdie bevindings stem ooreen met vorige navorsing wat getoon het dat mense eerder aan versoeke sal voldoen wat persoonlik gerig word, as war per e-pos gerig word. https://hbr.org/2017/04/a-face-to-face-request-is-34-times-more-successful-than-an-email?utm_campaign=hbr&utm_source=twitter&utm_medium=social

Die meeste oorloë begin as gevolg van misleidende inligting en propaganda wat mense van mekaar vervreem en ‘n gesig skep waarvoor mense sal moor en sterf.

‘n Stel dinamiese sielkundige prosesse is uiteengesit wat mense kan oortuig om bose dinge te doen: onder andere deur mense van hul individualiteit te ontneem, gehoorsaamheid aan gesag, passiwiteit wanneer mense gedreig word, selfregverdiging en rasionalisering. Verontmensliking is een van die kernprosesse om gewone, normale mense te transformeer in onverskillige en selfs kwaadwillige boosdoeners. Ontmensliking is soos ’n kortikale katarak wat ’n mens se denkwyse benewel en hom oortuig dat ander mense minder mens is. Dit lei daartoe dat sommige daardie ander mense begin sien as vyande wat verdien om geteister, gemartel en vernietig te word. The Lucifer Effect – How good people turn evil deur Phillip Zimbardo.

Een oorlogstegniek is om gesigte te verf sodat die soldate onherkenbaar word en dus meer geneig is om strydig met hul gewete op te tree. Bestudeer ontneming van individualiteit verlies aan selfbewustheid en kognitiewe dissonansie – wanneer daar teenstrydigheid is tussen ons gedrag en ons oortuigings.

Nog nooit in die geskiedenis van ons Land was dit meer belangrik dat ons
mekaar sal sien van aangesig tot aangesig nie.

Mense sien meesal ons gesig raak en dit is waar die kwaliteite wys waarvolgens ons geïdentifiseer word. Ons gesigte is ons mees herkenbare funksie.

Honde lees ons gesigsuitdrukkings.

Die uitdrukking, van aangesig tot aangesig, dui op intimiteit – soos ‘n bruid haar gesig agter ‘n sluier verberg tot met die Huwelikbevestiging. (Gen 24:65).

Al ons emosies wys op ons gesig, daarom word die gesig as die hart se skilderdoek beskryf.

VAN AANGESIG TOT AANGESIG MET GOD

God se gesig is ‘n metafoor van God se teenwoordigheid en guns. Dawid het dit verstaan en geleef om in die lig van God se aangesig te leef.

Maar ek sal U aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met U beeld as ek wakker word (Ps 17:15).

Van U my hart: Soek my aangesig! Ek soek U aangesig, o Here! Verberg U aangesig nie vir my nie. . . (Ps 27:8-9a).

Welgeluksalig is die volk war die geklank ken; o Here, hulle wandel in die lig van u aangesig. In u Naam juig hulle die hele dag en deur u geregtigheid word hulle verhef (Ps 89:16-17). Lig van Sy aangesig – Ps 44:3; Dan 9:17

Jesus is die gesig van God en bied ons die enigste toegang tot God, om Hom te ken, en te aanbid in Gees en in waarheid..

. . . naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn – dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus (2 Kor 4:4-6).

Openbaring beteken – Verwyder sluier van gesig. Die Heilige Gees openbaar die gesig van God.

Jesus is die gesig van God.

Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God (Heb 1:3). En Hy het die sluier weggeneem. (2 Cor 3:14) Baie mense is bang om die aangesig van God te soek, want in Eksodus 33:20 staan: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie, Tog het Dawid sonder vrees die toonbrode geëet “wat voor die aangesig van die Here weggeneem word” (1 Sam 21:1-6; Matt 12:4); Jakob het gebewe nadat hy God van aangesig tot aangesig gesien en steeds gelewe het (Gen 32:30); en Moses was daarvoor bekend dat hy God van aangesig tot aangesig gesien het (Deut 34:10), God wil dat ons moet Hom ken en sonder vrees voor Sy aangesig verskyn. Tog wou Adam en Eva, weens hul sonde, nie voor Sy aangesig kom nie en vir God weggekruip. (Gen 3:8). Die meeste mense doen dit vandag nog. “Elkeen wat kwaad doen, haat immers die fig en kom nie no die fig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word. nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.” (Joh 3:20)

Dawid het God se aangesig geken en uitgeroep dat God nie Sy aangesig vir hom moet verberg nie (Ps 13:1; 27:9; 88:14; 143:7).

Jesus is die gesig van God, en bied ons toegang om God te ken van aangesig tot aangesig. om Jesus se lewe te bestudeer en na te volg soos die Heilige Gees ons lei, is die somtotaal van ons lewe en genesing vir ons gees, siel en liggaam. Dit is ook die doel en uitkyk van ons Bybelskool MBC (Miracle Bible College). Ons bied ‘n Bybels-gefundeerde leefstyIkursus aan wat Christus se lewe as middelpunt het en in Sy voetspore volg. MBC gebruik die Woord van God as basis en leer dissipels om by God te luister (openbaringskennis) deur ‘n geestelike oor te ontwikkel.

Mag die Here ons help en die genade gee, dat ons die dringendheid en moeilikheid van ‘n dag nie bo Hom sal stel nie. Daar is soveel afleidings wat ‘n impak het op ons aandag en fokus. Jesus egter moet die fokus van ons hart bly! You will keep him in perfect peace, hose mind is stayed on You, Because he trusts in You. (Isa 26:3) Die godsdienstige gees wil die metodes sonder die gesig hê.  Sodat ons liewers op metodes, offers en werke konsentreer. Julle ondersoek die Skrifte, omdat hulle meen dat julle daarin die ewige Lewe het; en dit is dit wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te nie (Joh 5:39-40). Jesus het gekom om ons toegang tot die Vader te gee. (Heb 10:19)

God wil ons naby Hom trek, sodat ons Hom kan ken, van aangesig tot aangesig. Die waarheid is ‘n Persoon, het ‘n gesig, ‘n uitdrukking, ‘n teenwoordigheid – Hy is Jesus. God soek aanbidders wat Hom in Gees en in waarheid sal aanbid. (Joh 4:24). Die enigste doel van ons lewe is om Sy aangesig te soek en in Sy lig te bly.

VAN AANGESIG TOT AANGESIG MET MYSELF.

Ons innerlike gesig moet ooreenstem met ons uiterlike gesig. Integriteit / Deursigtig / Eerlik / Waarheidliewend

Die godsdienstige Fariseërs het ‘n vals uiterlike gesig gedra. In Matteus 6:16 is Jesus se woede veral gemik teen hulle valsheid en skynheiligheid.

‘n Mikro-uitdrukking is ‘n kortstondige, onwillekeurige gesigsuitdrukking wat op mense se gesigte wys en die emosies wat hulle ervaar, weerspieël. Anders as met geoefende gesigsuitdrukkings wat gereeld gedra word, is dit bale moeilik om ‘n mikro-uitdrukking te vervals. Daar is sewe universele mikro-uitdrukkings: afsku, woede, vrees, hartseer, verrassing en minagting. Mense se emosies word die maklikste op hulle gesig gelees. Tog word dit dikwels nie raakgesien nie. Dr Paul Ekman, wie se navorsing die uitgangspunt is van die Lie-to-Me-vertoning, het baanbrekerswerk gedoen oor die dekodering van die mens se gesigsuitdrukkings. Hy het bevind dat gesigsuitdrukkings universeel is. Met ander woorde, mense in Amerika het dieselfde gesigsuitdrukking vir hartseer as die inheemse mense van Papoea Nieu-Guinee wat nog nooit televisie-uitsendings of flieks gesien het nie en dit dus nie so kon aanleer nie. Hy het ook bevind dat mense wat van geboorte af blind is, dieselfde gesigsuitdrukkings kry al het hulle nog nooit ander mense se gesigte gesien nie.

Die punt is; mense dra maskers. Ons probeer ‘n gesig opsit.  Ons hart het ‘n gesig.

Ek glo hoe meer tyd ons voor God se aangesig spandeer, hoe meer reinig Hy ons van valsheid, selfbewustheid en skaamheid tot by die punt waar daar nie meer donker geheime voor Hom is nie.

VAN AANGESIG TOT AANGESIG MET MY NAASTE

God kyk nie net na die gesig nie. Hy is geen aannemer van die persoon nie. Letterlik: “gesig-nemer.” Sien (Hand 10:34; Rom 2:11) Hy lees ons gesig en ken ons hart (Jer 17:9). Ons moet aanleer en onsself oefen om mense nie op hulle uiterlike te oordeel nie, maar dieper te kyk, in die Gees te kyk, hulle gees te onderskei, en hulle harte te sien.

Die stamme van Noord-Natal in Suid-Afrika, groet mekaar met “Sawubona’. Dit beteken letterlik: “Ek sien jou.” As jy ‘n lid van die stam is, sal jy antwoord met “Sikhona’. Dit beteken letterlik: “Ek is hier.” Die volgorde van hierdie groet is belangrik. En letterlik vertaal beteken dit: “TOT JY MY SIEN” bestaan ek nie.” Dit beteken: Wanneer jy my sien, eers dan bestaan ek.

Wanneer hulle in die Lokettreffer, Avatar, sê: “Ek sien jou”, beteken dit: “Ek sien die liefde en jou gevoelens en jou siel en jy beteken alles vir my.” Jesus het vir Sy dissipels gevra: “Wie sê julle is Ek?” Dit kan ook in ander woorde gestel word: “Sien julle My?” (Mark 8:29) Dit is die rede waarom Jesus “geweldig bewoë’ geraak het by Lasarus se graf. Die Engelse vertaling sê egter “He Groaned in the spirit” (Joh 11:33; 38) Dit beteken embrimomai – om te brul, met woede te bestorm. Daar is geen groter seer vir ‘n mens, as die mense om jou wat jou ken, jou nie sien nie, jou hart nie verstaan nie. Jesus het dit duidelik aan Sy dissipels gestel dat Hy gaan sterf (Matt 16:21), pas nadat Petrus gesien het Jesus is die Seun van God (Matt 16:16) probeer Petrus Jesus bestraf omdat Jesus se woorde hom nie geval nie, hy het ‘n ander verwagting van Jesus gehad, dat Hy moontlik koning sou word in Israel, en Petrus sou dan in die aansien deel. (Matt 16:21 – 23). Toe Jesus verduidelik dat Hy gaan om vir hulle ‘n plek te berei, het hulle Hom weereens nie gesien nie, nie verstaan nie. (Joh 14:5; 8).

Maar Maria het Jesus se pyn en las gesien toe sy die woede en pyn in sy oë gewaar terwyl Hy Lasarus opgewek het: En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf: geneem en die voete van Jesus gesalf en Sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salfolie (Joh 12:3).

Ons probleem is: ons sien mekaar deur die “filter” van ons vooropgestelde idees, godsdiens, waardes ens. God wil ons moet dieper kyk, verby die gesigsuitdrukkings, die oppervlak en mekaar in die Gees sien.  Mag ons mekaar sien, selfs verby mekaar se optredes kyk, en mekaar werklik sien. Dan sal ons nie meer uitgesluit of ‘offended’ met mekaar wees nie, want ek sien jou! Dit gebeur alleenlik wanneer ek die moeite doen om daardie persoon in die oë te kyk en met Jesus se oë kyk.

DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

Die Heilige Gees is onontbeerlik in ons soeke om God van aangesig tot aangesig te sien, maar ook mekaar. Lees 1 Cor 2:7-16 Hier praat Paulus van ons vernuwe Gees, se vermoë om reg te onderskei. “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van “ʼn mens nie opgekom het nie” Ons kyk dus nie na mekaar met ons natuurlike sintuie nie. Ons kyk met ons gees, na die gees van ‘n ander persoon.  Het jy al uit sleg gevoel as iemand opmerk jy lyk moeg, of depressief en dit is regtig nie die geval nie? Mense kyk uiterlik, God kyk na die hart.  Die Heilige Gees het aan Ananias openbaar dat Saulus, tot bekering gekom het, en dat hy vir hom moet gaan bid. (Acts 9:10). Jesus het vir Netaniël gesien, nog voor Hy hom ontmoet het. (Joh 1:47). “Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh.” (2 Cor 5:16) Mag ons daarin groei, dat jou gees die gees in ‘n ander persoon herken. Soos Elizabeth se baba, Johannes toe hy Maria se stem hoor, in haar op gespring het. (Luk 1:41).

LAASTENS

Emoticons help ons om in ons skryfwerk, eposse en smse emosies, en gesigsuitdrukking te sit, maar is ‘n baie beperkte vorm van kommunikasie wat so maklik verkeerd geïnterpreteer kan word. Mense is bang vir konflik, en sê mekaar af met ‘n sms. Mag ons die moed en oortuiging van ons gemoed hê om ‘n ander persoon genoeg te respekteer dat ons mekaar van aangesig tot aangesig sal sien.

Lees gerus die volgende artikel oor kinders wat gedurig hulle tyd spandeer op tv en rekenaar skerms die vermoë nie aanleer om emosies en gesigsuitdrukkings te lees nie.

Sure, your child can read emoticons. But a provocative new study suggests that all that screen time is making it hard for children to interpret real-life emotions. It shows that the more kids use digital media, the more their social skills decline. http://www.huffingtonpost.co.za/entry/children-losing-ability-read-emotions_n_5710647

Praat saam