Mark Twain het gesê dat die kerk bestaan uit goeie mense wat staan voor goeie mense en hulle leer om goeie mense te wees. Dank God dit is nie die waarheid nie, maar wel ‘n perspektief op godsdienspleging. Die ware kerk bestaan nie, om mense net beter te maak nie. Die kerk verkondig Jesus Christus, die algehele transformasie van die mens!

Die kerk se primêre besigheid is: Transformasie en verandering! Verandering is iets wat ons almal nodig het. Dit is ‘n deurlopende deel van die lewe. VERNADERING IS KONSTANT Met sy konstante vloed vereis die lewe aanpassings vir ons skedules en planne. In wese is verandering die nuwe norm.  Die geestelike lewens van mense roep na meer as ligte veranderinge aan die kalender. Hul lewens het transformasie nodig.  Die verandering wat mense nodig het, is nie net om ‘n beter mens te wees nie; Dit sou ‘n groot misverstand van verandering en transformasie wees. Die evangelie is groter as eenvoudige moralisme, en mense moet die aard van transformasie verstaan.

Ware Transformasie is die gelowige ontvang en leef van SY lewe elke dag!

Ons weet inherent instinktief dat ons moet verander: maar die waarheid is, ons kan nie onsself verander nie.

Ons is geskape in die Beeld van God, maar sonde het hierdie beeld in ons misvorm. Ons hunker om terug te keer na hierdie beeld soos ‘n verkleurmannetjie altyd terugkeer na sy ware kleur.  Die probleem is, ons oorspronklike self is misvorm, en wanneer ons terugkeer na ons mees oorspronklike self, is ons nog steeds nie Christus nie.  Ons is in Sy beeld geskape, Hy is ons ware noord, ons mees oorspronklike eerste vorm. Net Hy kan Sy beeld in ons herstel.  Afgodery is om God te vervorm volgens ons beeld. Hy wil ons transformeer na Sy beeld!

Verandering vind plaas omdat jy Sy veranderde lewe in die geloof ontvang het, nie omdat jouself voorgeneem het om ‘n nuwe blaai om te slaan nie:

Transformasie kom nie uit besluite wat op 1 Januarie gemaak is nie. Dis eerder ‘n herskepping en wedergeboorte wat uit die nuwe lewe in Christus kom. Die verandering wat mense nodig het, is nie in hul omstandighede nie, maar in hulleself. Dit is nie die vermoë om harder te probeer nie, maar om die Lewe van Jesus te leef wat Hy aan ons toevertrou het by ons eerste oorgawe aan Hom in die geloof.

Transformasie vind plaas nie omdat ons “doen nie”, maar omdat Christus “gedoen het.”

“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.” (2 Cor 5:17) Sien die nuut in hierdie vers is nie ‘n proses nie, dis alreeds gedoen! Ons is nuut! Hy het ons in ‘n oomblik nuut gemaak by wedergeboorte!

Die hart van die Christelike geloof draai om verandering, maar dit draai nie oor ‘n nuwe blaadjie omslaan nie – dit leef ‘n nuwe lewe.  Christelike transformasie behels altyd iets wat oud is en verbygaan en iets nuuts wat sy plek inneem. (Col 3:5-15) Ons is beklee met ‘n nuwe mens, ‘n nuwe beeld, ‘n nuwe natuur wat hunker na sy mees oorspronklikste vorm… Jesus Chritsus die beeld van God. (Heb 1:3)

Hierdie nuwe lewe begin in Christus by God, in HOM. Godsdiens sê: ‘Ek gehoorsaam; daarom word ek aanvaar. “Die Christendom sê:” Ek is aanvaar, daarom gehoorsaam ek.”

Solomo in al sy wysheid en rykdom kon nie homself verander nie en sien alle pogings as nutteloos en kom uiteidelik tot niks.  “Wat krom is, kan nie reguit word nie” (Eccl 1: 12-18) Die feit is, ons kan nie onsself verander nie! Jy kan ook nie jou maat verander nie! Net die skepper kan skepping verander, skepping kan nie skepping verander nie.  As God skepping gebruik om verandering te bring is dit ‘n ander saak. Dis dan egter Hy wat nog steeds die verandering werk. (Phil 2:13)

Nikodemus die fariseër wat verandering en toewyding geleef het, kon nie homself verander nie.  SOns kan eenvoudig nie volhou met die reëls en self-bekragtigde pogings en metodes nie.  Ons het nie meer reëls nodig nie, maar eerder ‘n nuwe lewe. (Joh 3:3) Reëls kan gedrag verander, maar slegs die evangelie kan nuwe lewe gee. Die transformasie wat ons as gevolg van die evangelie ervaar, is hoe God ons lewens vorm om Jesus te weerspieël.

Soos Moses, is die enigste manier om God se glorie te weerspieël om ‘n blik van Hom te kry.

Wanneer ‘n gelowige hul oë op God stel, sal die lewe in die proses van transformasie wees. (Heb 12:1) Soos die mense na die slang op die stok moes kyk, en lewe, kyk ons na Christus en lewe. (Joh 3:14; Num. 21:4-9) Sien die volgende voorbeelde van radikale transformasie toe mense Jesus vir die eerste keer erken:

Die Samaritaanse Vrou: Die vrou het vir Hom gesê: “Ek weet dat die Messias kom, Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy alles aan ons bekend maak.”

Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.” (Joh 4:25-26)

Petrus sien: “En wat van julle, wie sê julle is Ek?” Simon Petrus het geantwoord: “U is die Messias, die Seun van die lewende God.” Jesus antwoord hom en sê: “Gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekendgemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie.  (Mat 16:15–17).

Paulus sien: “Wie is U, Here?” het hy toe gevra. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dis vir Mý wat jy vervolg! (Acts 9:5).

Die Sondaar aan die kruis: Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: Vrees jý ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? —   ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.      En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.      En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. (Lk 23:40–43)

Ware verandering is ‘n voortdurende proses wat Hy in ons werk, nie ‘n eindbestemming nie:

Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. (Phil 1:6) Dag vir dag, wil God hê dat ons in ons kennis en verbintenis met Hom sal groei.

Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur. (2 Pet 1:3-4) Deur die mens se begeerte na betekenis en erkenning te verwyder en dit te vervang met die goddelike aard van offer, verstel God ons lewens in ‘n nuwe rigting.

Ons is geskape na God se beeld. Sy beeld is goddelik van aard, en sluit sy karakter, waardes, manier van dink in.  Alhoewel ons na Sy beeld geskape is, is hierdie beeld in ons misvorm, en verdraai deur self. Ons eie self-beeld, eie-ek, is ‘n verdraaiing van Sy beeld. Soms is daar oomblikke wat ons na hierdie oorspronklike vorm terugkeer en iets mooi en goddelik verrig. Maar daar is in elke mens ook ‘n ander vals beeld wat ons trek, die sondige natuur. (Rom 7:11-24) Ons is dus in ‘n tweestryd. “Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here.” Ons word verlos van hierdie tweestryd in Christus!! “Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood” Rom 8:2

As ons dus na Christus kyk, sien ons, ons ware bloudruk, oorspronklike vorm, ons ware goddelike self. Die Heilige Gees herstel deur weergeboorte die oorspronklike beeld in ons. (Titus 3:5; 1 Pet 1:23; 2 Pet 3:9) Ons het dus nou as gelowiges ‘n natuurlike outomatiese hunkering, dat selfs al mis ons nog steeds soms die merk, altyd terug te keer na ons ware vorm – Jesus Christus in ons die hoop van heerlikheid. (Col 1:27)

Elke aand het ons ‘n sigbare les vir hierdie beginsel met die maan. Die Maan produseer nie lig nie, maar weerspieël die lig wat deur die Son geproduseer word. Die geboë skaduwee wat die Maan oorval, is omdat die Aarde die lig van die Son blokkeer. Sonder uitsondering, as die Aarde in die pad is, kan die Maan nie die lig van die Son weerspieël nie. Net so is die aarde (vlees, sondige natuur, self, eie ek) in die pad van Sy heerlike lig om op ons te weerspieël.

Sien Christus en Hy Werk die Verandering

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. (2 Cor 3:18).

Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. (Eph 4: 20-24)

“That what you behold, you become.” Daarom fokus ons, op SY geregtigheid eerste! (Mat 6:33) Ons sien in Christus Sy vermoë, Sy heiligheid, Sy oorwinning oor die dood, Sy intimiteit met die Vader, en neem Sy identiteit aan.  Die Nuwe Afrikaanse vertaling noem dit “verbondenheid” (Rom 7:4; Rom 9:1; 1 Cor 15:22; Eph 3:6, 12, 21; Col 2:6, 10, 11-1; Rev 1:9)

Daar is 3 vlees/aardse/sondige werkinge wat hierdie kragtige werking in ons kortwiek en belemmer.  Mense verander nie as gevolg van net 3 redes:

 In realiteit kan mens sê dat al drie hierdie werkswyses is gebore in blindheid, jy sien nie! As jy God sou sien, sou jy jou rebellie op die grond laat val, soos Paulus, jou onkunde vervang word met sekerheid, en omdat jy self gesien het sal jy nie meer bang wees nie maar glo!

 REBELLIE

Hardkoppigheid, soos ‘n bobbejaan nie die pitte in die waatlemoen kan los nie, en sy hand bly vassit kan mense nie los nie.  Ons hou vas aan ons gewoontes, want dit werk vir ons. Ons het soos die hond aan die ketting gewoond geraak aan die omstandighede en lyding van sonde.  Ons is dwars, eiesinnig, hardnekkig en wil nog steeds self probeer.

ONKUNDE:

“Television won’t be able to hold on to any market it captures after the first six months. People will soon get tired of staring at a plywood box every night.” — Darryl Zanuck, executive at 20th Century Fox, 1946

The horse is here to stay but the automobile is only a novelty – a fad.” — President of the Michigan Savings Bank advising Henry Ford’s lawyer, Horace Rackham, not to invest in the Ford Motor Company, 1903

The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys.” — Sir William Preece, Chief Engineer, British Post Office, 1876

Die tempo van verandering is besig om radikaal te versnel. Verandering is eksponensieel, wat beteken dat dit verdubbel in spoed elke paar jaar as gevolg van ons vermoë om kennis te deel en van mekaar te leer.  Sommige mense weet net nie van hierdie veranderinge nie, en sien nie die nut in om te verander nie, want die ou manier werk volgens hulle nog net so goed.

ONGELOOF:

Verandering is egter nie maklik nie. Dit kos ‘n prys, dis ongemaklik, ons voel dom en onbeholpe, ons is bang ons gaan dit nie regkry nie. Ons is bang vir verwerping en mislukking en hou daarom eerder vas aan die bekende.

Mag die ingang van God se Woord vandag jou oë oopmaak om jou redding, transformasie en verandering in Christus te sien!

https://www.sermoncentral.com/pastors-preaching-articles/ed-stetzer-preaching-transformation-the-change-we-need-744

Transformational Church 
by Thom S. Rainer et al.
Link: http://a.co/dWDUifU

 

 

Praat saam