Vernietig die krag van verskonings

ʼn mens kan elke daad onder die son regverdig! 

Ek hoor in die geesteswêreld soos ʼn refrein – “Verskonings! Verskonings! 

Ek hoor mense sê: “Ons het nie ʼn probleem met Jan & Chantál nie, maar so en so in Harvester…” en “dit wat daai leier doen, is mos nie reg nie.” Jy sien iemand iets doen wat dalk verkeerd mag wees, en dan oordeel jy die persoon se hele lewe op grond van een daad? En sommer ook die hele gemeente? Hoe perfek, geestelik, heilig moet die kerk dan wees voor mense sal kom en die Here dien???

Self Jesus was nie immuun teen mense se verskonings nie: 

Die mense het Jesus, die perfekte voorbeeld en teken van die Vader nie aanvaar nie, wat nog te sê ʼn kerk, met imperfekte, feilbare mense.   Hulle het met Hom ook fout gevind en verskonings gehad om nie te glo nie.  

Toe Jesus ʼn diep geestelike waarheid aan die mense verduidelik, was dit vir hulle moeilik om te verstaan, en het ʼn groot deel van Sy dissipels besluit om hom nie langer te volg nie. (Joh 6:66) Hmmm is dit nie interessant dat dié vers se getalle, die getal van die mens is nie?? Vergelyk (Openbaring 13:18) Jesus se eie broers het nie in Hom geglo nie. (Joh 7:5) Ook nie sy familie nie, want toe die mense so saamdring by hulle huis het hulle gesê: “Hy is van Sy wysie af” (Mar 3:21) Jakobus, Jesus se broer het later tot inkeer gekom en sy lewe in diens van die koninkryk gewy. (Gal 1:19) Jesus se eie dissipels het getwyfel. Thomas het getwyfel in Jesus se opstanding. (Joh 20:24-29) 

Met verskonings soek ons ʼn wettige rede om ongehoorsaam te wees en nog steeds jou aansien te behou. 

Verskonings gebaseer op tradisie en kultuur en etniese voorkeure

Toe Jesus in die begin van Sy bediening opstaan in die Sinagoge en lees uit die boekrol van Jesaja. “Die gees van die Here is op my…” was almal verwonderd oor sy aangename woorde. (Luk 4:22) “Is dit dan nie die seun van Josef nie?” Toe Jesus egter hierdie wonderlike profesie in Jesaja 61:1-2 in verband bring met die hele mensdom en spesifiek die Samaritane en nie net die Jode nie, het hulle niks daarvan gehou nie, inteendeel hulle was woedend!  Hulle het hom omsingel en uit die dorp geneem en wou Hom oor ʼn hoë krans stoot. (Luk 4:28-29) Die Samaritane was vir die Jode wat die Moslems vandag vir Christene is.  Jesus het God se hart duidelik gemaak dat Hy nie net die Jode wil verlos, genees en bevry nie, Hy wil dit ook vir die Samaritane doen, inteendeel die hele mensdom.  Ons opvoeding en godsdiensraamwerk maak dit soms moeilik om God se hart werklik te hoor, want ons neem aan ons ken alreeds Sy hart. Die kerk het deur die eeue besig geraak met programme, goeie werke, en dooie tradisies en rituele, en wanneer iemand werklik Jesus ontmoet en probeer om dit aan die mense oor te dra, word so ʼn persoon weerstaan, gespot, verwerp, en verkleineer.  Martin Luther het gesê: Waar Jesus waaragtig gepreek word, gaan Hy altyd teen die stroom!

Verskonings regverdig uit die skrif: 

So het hulle verskeie verskonings uit die skrif probeer wettig hoekom Jesus nie die Messias kon wees nie.  “Maar hoe is dit moontlik? Ons weet mos waar hierdie man vandaan kom; wanneer die Messias ook al kom, weet niemand waarvandaan Hy kom nie.” (Joh 7:27) “Ander het gesê: “Hierdie man is die Messias.” En nog ander het gesê: “Die Messias kom tog nie uit Galilea nie? (v41) ”Het die Skrif dan nie gesê dat die Messias uit die nageslag van Dawid en uit Betlehem, die tuisdorp van Dawid, sou kom nie?” (v42) ‘n Ander baie goeie argument was: “Het iemand uit die geledere van die leiers of uit die Fariseërs miskien tot geloof in Hom gekom?” Hier is dus geen van die geestelike voorgangers van dié tyd wat Hom volg nie, sekerlik as Hy die Messias was sou hulle Hom tog herken het? 

Toe iemand uit die skare vra: “Ons wet veroordeel nie iemand as ons nie eers na hom geluister het en kennis dra van wat hy gedoen het nie.” Het hulle dadelik gereageer: “Jy kom tog nie ook uit Galilea nie? Gaan doen navorsing en jy sal sien dat daar nog geen profeet uit Galilea na vore getree het nie.” (v47-52) Die skrifgeleerders van die tyd het verklaar: “Beëlsebul, die baasduiwel, is in hom. Dit is deur hierdie baasduiwel dat hy die bose geeste uitdryf.” (Mar 3:22)

Wettige verskonings:

Dit was dan ook wettige, sinvolle en legitieme verskonings van die gaste wat uitgenooi is na die Feesmaal wat gemaak het dat die Man besluit het om almal te nooi. “Een het gesê hy het pas ’n stuk grond gekoop en wou daarna gaan kyk. ’n Ander een het gesê hy het nou net vyf paar osse gekoop en wil hulle gaan probeer. ’n Ander een was pas getroud, en het gesê hy kon nie kom nie.” (Luk 14:18-21) Hierdie was weliswaar aanvaarbare, wesenlike verskonings.  Hulle het tog nie hieroor gejok nie.  Nogtans het hulle die feesmaal gemis! 

MENSE WORD WAKKER! 

Jou VERSKONINGS gaan jou die koninkryk kos! 

Om Jesus te volg kos ʼn prys, dit kos dat jy self sal moet verloën, (sy bestaan sal ontken) jou kruis sal opneem (Gehoorsaam wees al kos dit jou lewe) en Hom volg. (Jou planne, drome en ideale los) Baie mense wil Jesus ken vir wat Hy vir hulle kan doen, maar nie baie mense wil Hom volg nie. (Mat 16:24) Jy word eers Jesus se dissipel wanneer jy Hom volg. 

Luke 9:59–62 Hy het vir ’n ander persoon gesê: “Kom, wees my dissipel.” Die man het ingestem, maar gesê: “Here, laat ek net eers huis toe gaan en my pa begrawe.” Jesus het geantwoord: “Laat dié wat geestelik dood is, omsien na hulle eie dooies. Jou plig is om die koms van die koningsheerskappy van God te gaan verkondig.” ’n Ander een het gesê: “Ja, Here, ek sal U volg, maar ek wil eers my familie gaan groet.” Maar Jesus het vir hom gesê: “Enigiemand wat ’n hand aan die ploeg slaan en dan terugkyk, is nie geskik vir die koningsheerskappy van God nie.” 

Deur die jare in die bediening is dit altyd vir my hartseer hoe baie mense kerk toe kom om te ontvang, en die oomblik wanneer hulle gevra word om van hulleself te gee, ʼn boodskap te bring, iemand geestelik te bedien, is daar baie verskonings.  

Verskonings gebaseer op “Offence”

Iemand in die kerk het jou dalk regtig te nagekom. Jy was dalk regtig verkeerdelik aangespreek, aangemaan of verkeerd verstaan.  Die persone na wie jy op gekyk het, het dalk regtig voete van klei! Jy het dalk regtig ʼn geestelike leier iets sien doen, of sê wat nie reg is in God se oë nie.  Die probleem is egter: Geen verskoning gaan voor God stand hou, oor hoekom JY nie die Here gedien het, gevolg het, en gehoorsaam het nie!!! 

Jy sal nie kan sê: Ja maar my geestelike leier het my mislei nie.  Ja maar daardie kind van U, het dit en dit gedoen nie.  

In die naam van Jesus en die ontferminge van God, pleit ek vandag by elke mens wat hierdie brief lees. HAAL JOU OË VAN MENSE AF! Ons verlossing lê nie in mense nie.  Jesus is ons verlosser en hoop!  Mense sal ons altyd faal! Dit is onmoontlik dat dinge wat mense laat struikel, nie oor julle pad kom nie.  “It is impossible that no offenses should come!” (Luk 17:1)  

Soos Jesus vir Petrus gesê het toe hy wou weet van Johannes se einde… “Petrus volg jy my!” (Joh 21:22) 

Die beste manier van verdediging is om aan te val: Verskonings gebaseer op Kritiek: 

Wanneer die kerk heiligmaking nastreef, en homself uitspreek teen wat verkeerd is, dan is ons hoogmoedig en dink ons is beter as die res.  

Wanneer ons die Here passievol liefhet en aanbid, dan is ons te emosioneel en té ernstig oor ons geloof.  

Wanneer ons sonde aanspreek en iemand vermaan, dan oordeel ons. 

Wanneer ons die woord verkondig en getuig, dan dweep ons. 

Wanneer ons mekaar liefhet, dan vorm ons klieks.  

Wanneer ons die lewe geniet wat God ons gegee het, en die Here ons seën dan soek ons aardse belange.  

Wanneer ons swaarkry en tekort kom, dan het ons nie genoeg geloof nie.  

Mag die Here se lig op ons verskonings skyn! 

Verskonings om my eie sonde te verdoesel: 

ʼn Persoon besig met ʼn buite egtelike verhouding regverdig hierdie sonde, deur op sy/haar maat se foute te fokus.  My huweliksmaat spandeer nooit enige tyd met my nie, en is nie vir my lief nie daarom het ek.  My ouers is hard en ongenaakbaar, hulle preek net heel dag, daarom het ek…  Ek voel nie geliefd nie…  Hierdie leuens het al derduisende mense gelei op ʼn pad van selfverwoesting en verdriet.  

Verskonings en tydberekening: 

“Ek het geslaap maar my hart het wakker gebly. Toe hoor ek die man wat ek liefhet, klop en hy sê: ‘Maak vir my oop, my beminde bruid, my duif, my volmaakte! My kop is nat van die dou, my hare is nat van die nag se klammigheid!’ “Toe sê ek: ‘Ek het al uitgetrek, hoekom moet ek weer aantrek? Ek het my voete al gewas, hoekom moet ek hulle weer laat vuil word?’ “Maar die man wat ek liefhet, steek sy hand deur die opening, en my hart word onstuimig oor hom. Ek staan op om oop te maak vir die man wat ek liefhet terwyl my hande drup van die mirre, terwyl die mirre van my vingers af afloop op die deur se knoppe. Ek maak oop vir die man wat ek liefhet, maar die man wat ek liefhet, het omgedraai en is weg! Ek was so opgewonde toe hy gepraat het! Ek soek hom maar kry hom nie, ek roep hom maar hy antwoord nie. Die wagte wat die stad patrolleer, kry my, hulle slaan my, hulle maak my seer; die wagte op die mure ruk my tjalie van my af.

Vroue van Jerusalem, ek smeek julle: As julle die man wat ek liefhet, raakloop, sê vir hom die liefde verteer my.” (Hooglied 5:2-8)

Weereens ʼn wettige verskoning! Ons mis so baie geleenthede wat die Heilige Gees gee, omdat ons nie werklik op Hom ingestel is nie.  Ons aarsel, ons huiwer, ons stel bietjie uit: “ek wil net gou dit klaar maak, en net gou dat doen” en die geleentheid is verby!! 

Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near. 

(Jesaja 55:6)

Om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees, beteken dat jy soms dinge gaan moet doen waarvan jy dink die tyd nie geleë is nie. Toe Maria Jesus se voete salf reg voor al die Fariseërs en ander gaste, was die atmosfeer sekerlik bietjie ongemaklik. Johannes 12:2-8 Sommige sou kon sê, dit is nie nou die tyd nie.  

Marta se ongelukkigheid en Jesus se vermaning aan haar was nie omdat sy nie geestelik genoeg was nie. Sy het ook as gevolg van ʼn wettige verskoning nie die tyd reg gelees nie. Lukas 10:38-42 Daar sou later tyd wees vir kosmaak, maar Maria het reg gekies om toe dit tyd was om by Jesus se voete te sit, nie ander dinge te gaan doen nie.  Marta wou ook graag by Jesus se voete sit, maar haar sin van verantwoordelikheid en ingesteldheid op mense het gemaak dat sy gedwing gevoel het om die kos voor te berei. 

Ontwikkel die onderskeiding om te weet wanneer dit tyd is om te werk en wanneer dit tyd is om by Sy voete te sit.  Wees sensitief vir Sy klop aan jou deur, en los alles onmiddellik.  

Belaglike verskonings: Wil dit eintlik net nie doen nie.  

IN terme van kerkbywoning het ek al so baie wettige maar half belaglike verskonings gehoor wat net ʼn bedekking is vir die feit dat jy nie regtig die opoffering wil maak nie.  Die klank is te hard. (Vra dat dit sagter gesit word)  Dis te ver om te ry, meer as een keer ʼn week. (Maar jy ry die afstand vir jou kinders?) Die Pastoor vertel te veel stories en grappies. (Kry die vleis en spoeg die bene uit) Ons het kuiermense. (Bring hulle saam, hulle het in elk geval die Here meer nodig as jou gasvryheid) Ek kry genoeg geestelike kos op TBN se TV kanaal.  

Ons het al wonderlike ontmoetings en ervarings met die Here gehad in van ons dienste, ʼn mens kan dit nie oorvertel nie.  Jy kan getuig wat dit vir jou beteken het, en ʼn nuwe ervaring skep, maar dit wat was kan jy nie weer skep nie.  Geen diens is dieselfde nie.  Daar vind ʼn “impartation” in die gees plaas wanneer ons bymekaar kom, wat nie op enige digitale manier vasgevang kan word nie.  Die hele skepping is interafhanklik van mekaar.  Geen organisme funksioneer in isolasie nie, elkeen het ʼn spesifieke rol en funksie.  Jy kan nie met ʼn geestelike “liggaam” konnekteer en ook jou funksie en rol uitleef sonder gereelde kontak nie.  Ons kan nie die Here op ons eie dien nie, ons het mekaar se hulp en ondersteuning nodig.   

Here verslaan vandag elke verskoning in die Naam van Jesus!  Mag u heerlike wonderlike Lig kom skyn op ons harte en elke leuen ontbloot.  Mag Waarheid ons weer nader trek en versoen met die Vader. 

Maranata!  

Kom Here Jesus kom!

Praat saam