Gelowiges is ‘n seën vir die mensdom, en spreek ‘n seën oor mense. Gelowiges is ‘n seën vir die mensdom, en spreek ‘n seën oor mense. Ons sê nie net “bless you” nie, ons is ‘n seën! Hierdie seën, daadwerklike liefde en omgee, is gebore vanuit ‘n plek van diep dankbaarheid en vergenoedgheid in Christus.

Die Jode groet mekaar met die woord Shalom. Gideon het nadat hy sy roeping ontvang het, en die engel aan hom verskyn het, ‘n altaar gebou Jehowa Shalom. God van Vrede.
H3073. שָׁלוֹם יְהוָֹה yehōwāh šālôm: A proper noun designating Jehovah Shalom, a name designating an altar, “the Lord (is) peace” (Judg. 6:24). It was built by Gideon, a famous judge of Israel, because the Lord confirmed to Gideon that He was calling him to deliver Israel. It stood for many years. Hy het die Jode verlos van die mag van die Medianiete, en daar was vir 40jr vrede.

Die Here het vir Moses en Aaron ‘n opdrag gegee om mekaar te seën met die woorde. Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee! “So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën.”
(Numbers 6:24-27)

In die NT seëngroet die Apostels die gemeente met. “Genade en vrede” (Rom 1:7; 1 Cor 1:7; 1 Pet 1:2; 2 John 1:3). Hierdie apostoliese seëngroet verenig die gemeente, en dra krag. Dit is ‘n geloof uitspraak.

Bob Dylan wrote these words in ‘Forever Young’: ‘may God bless and keep you always,’ and pronounced the Aaronic blessing over people in this song. (On his album ‘Planet Waves’)

Die rykdom en guns wat die Here gee, is onombeerlik. Dit is die seën van die Here wat rykdom bring; jou geswoeg laat dit nie meer word nie.(Proverbs 10:22) ‘n Pelgrimslied. Van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite ‘n bestaan te maak. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. (Ps 127:1-3)

Wie kan diegene wat die Here kies om te seën, vervloek? (Numbers 23:8)

Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan (3 John 1:2) Die Here se seën en guns is ongetamineerd en nie ten koste van ons siel nie. Die rykdom wat kom deur korrupsie, en die hand van die vlees lei na verderf.

Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag, by ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg.” (2 Chron 32:5-9) Dit is uit vrees dat ons as mens geneig is om onsself te probeer red. Die arm vd vlees is nie standhoudend nie. Menslike krag hou nie. Jy kan net solank iets uit eie krag doen, dan raak jy moeg.

“Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” (Zech 4:6)

Seënspreuke wat ons begin uitroep het teenoor mekaar.
True christians are going to become the employable people on the planet.
This region will become God delightful Eden and place of refuge.
Ons is saam met Christus geseën met elke geestelike seën in die hemel. (Eph 1:3)

Ons skinder nie van mekaar nie, ons kritiseer nie wat ons nie bereid is om te konfronteer nie. Ons loop in waarheid en liefde met mekaar. Wanneer iemand ons seën, spreek ons ‘n apostoliese seën oor hulle uit. Julle gawe is voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. (Phil 4:18-19)

Ons kan ook die seën van die Here oor onsself bid. “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” (1 Chron 4:10)

Sommige mense is ongemaklik met rykdom. Hulle wil net genoeg hê. Hulle is bang vir geld. Daar is ‘n stigma rondom rykdom. As jy ryk is, kan jy nie jou rykdom geniet nie. Sommige begeer die welvaart wat rykdom bring, sonder dat hulle bereid is om die prys te betaal, en die verantwoordelikheid wat saam met rykdom kom. Ons jaag nie rykdom nie, rykdom en guns volg ons. Iemand wat rykdom jaag, gebruik elke verhouding met die geheime motief van persoonlike welvaart. Ons oë en fokus is gerig na die één wat voorsien – Jesus Christus. Jehovah Jireh: (Genesis 22:13, 14
Psalm 23; Mark 10:45). Hierdie ongemak is ‘n teken van ‘n weeskind mentaliteit, selfs die verlore seun het geweet in Sy Vader se huis is daar voorsiening vir almal. Selfs die diensknegte is versorg. THINK: How can I multiply what I have? Gebruik wat jy het, wat in jou is. Jy is alreeds geseënd! Ons opdrag is om rentmeesters te wees van wat ons uit God se hand ontvang, en dit te vermenigvuldig!

Wanneer ons sê ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus, (2 Cor 5:21) Verklaar ons dat ons God se voorsiening aan die mensdom is, soos wat Hy Christus Sy eie Seun nie gespaar het nie, maar gegee het as die voorsiening vir ons sondes. God se voorsiening aan die mensdom is nie geld nie, maar Christus. Ons rykdom, guns en welvaart is opgesluit in Christus! (Col 1:27) Nou kan ons soos Hy, deur Hom ‘n seën wees vir die wêreld.

Die seën van die Here is ook ’n aanval wapen in God se koninkryk. Seën die wat vir julle vervloek (Luk 6:28) Ons reageer nie teenoor woede, met woede nie. Ons veg in die teenoorgestelde Gees. Hoe seën jy iemand? Jy doen iets vir hulle wat hulle nodig het, of kortkom, sonder dat hulle vra. Hoe bring ons vrede in Suid Afrika? Ons seën ons mense!

Praat saam