Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang, en ek het oorvloed.
Ek het dit volop noudat ek van “JOU” ontvang het wat deur “JOU” gestuur is, ’n lieflike geur, ’n welgevallige offer, welbehaaglik by God.
En my God sal elke behoefte van “JOU” vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.
Aan onse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. Phil 4:17-20

Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed I have all and abound. I am full, having received from “YOU”
 the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God.
And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.
Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Phil 4:17-20

Thank you! Your donation was received.