Babylon Wisdom

Wisdom is having the mind of God. The more you think like God, the more you will act like God.  Daarom moet ons ons denke laat vernuwe. Rom 12:1 Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Isa 55:8 Hoe meer jy tyd in die Woord spandeer, (Col 3:16) en lewe gevul deur die Heilige Gees (Eph 5:18) en wandel in dit wat Hy jou leer (Gal 5:16) hoe meer sal jy wys raak in die kennis van God. (Eph 4:13; 2 Pet 3:18)

Praat saam